2 LIGA TRAMPKARZY GRUPA I

Tabela rozgrywek: II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 1
Lp.DrużynaMeczePktZwRemPoBramki
1ZKS MOTOR PRASZKA1330100358:24
2UKS TURAWA132783273:21
3MKS II KLUCZBORK132372455:36
4LZS POGOŃ ŁOSIÓW 132264368:26
5KS MASTERS BRZEG132271555:31
6LZS RUDNIKI132170645:34
7LZS STAROŚCIN121961547:42
8LZS LIGOTA OLESKA121961551:33
9MKS WOŁCZYN131240927:65
10LZS SKOROGOSZCZ12930921:61
11LZS KUP13000131:128
Ostatnia kolejka (14) rozgrywek: II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 1
13KS MASTERS BRZEGMKS WOŁCZYN2018-04-2111:0010:0
14LZS RUDNIKILZS KUP2018-04-2111:0013:1
15LZS SKOROGOSZCZ:
16LZS LIGOTA OLESKAZKS MOTOR PRASZKA2018-04-2111:003:2
17LZS STAROŚCINLZS POGOŃ ŁOSIÓW 2018-04-2111:002:2
18MKS II KLUCZBORKUKS TURAWA2018-04-2111:003:3
Terminarz rozgrywek: II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 1
Kolejka 1
1LZS RUDNIKIKS MASTERS BRZEG2017-09-0211:003:0 Walkower
2MKS WOŁCZYNLZS SKOROGOSZCZ2017-09-0310:008:0
3LZS KUPLZS LIGOTA OLESKA2017-09-0211:000:11
4LZS STAROŚCINpauzuje w kolejce:
5ZKS MOTOR PRASZKAMKS II KLUCZBORK2017-09-0311:0011:0
6UKS TURAWALZS POGOŃ ŁOSIÓW 2017-09-0211:005:5
Kolejka 2
7UKS TURAWAKS MASTERS BRZEG2017-09-0911:005:0
8MKS II KLUCZBORKLZS POGOŃ ŁOSIÓW 2017-09-1011:004:1
9LZS STAROŚCINZKS MOTOR PRASZKA2017-09-0911:001:7
10LZS LIGOTA OLESKApauzuje w kolejce:
11LZS SKOROGOSZCZLZS KUP2017-09-0911:005:0
12LZS RUDNIKIMKS WOŁCZYN2017-09-0911:001:0
Kolejka 3
13MKS WOŁCZYNKS MASTERS BRZEG2017-09-1710:007:1
14LZS KUPLZS RUDNIKI2017-09-1611:000:10
15LZS SKOROGOSZCZpauzuje w kolejce:
16ZKS MOTOR PRASZKALZS LIGOTA OLESKA2017-09-1611:003:0
17LZS POGOŃ ŁOSIÓW LZS STAROŚCIN2017-09-1611:002:3
18UKS TURAWAMKS II KLUCZBORK2017-09-1711:0010:0
Kolejka 4
19KS MASTERS BRZEGMKS II KLUCZBORK2017-09-2411:001:3
20UKS TURAWALZS STAROŚCIN2017-09-2311:009:1
21LZS LIGOTA OLESKALZS POGOŃ ŁOSIÓW 2017-09-2311:001:5
22LZS SKOROGOSZCZZKS MOTOR PRASZKA2017-09-2311:001:8
23LZS RUDNIKIpauzuje w kolejce:
24MKS WOŁCZYNLZS KUP2017-09-2410:003:0 Walkower
Kolejka 5
25LZS KUPKS MASTERS BRZEG2017-09-3011:000:15
26MKS WOŁCZYNpauzuje w kolejce:
27ZKS MOTOR PRASZKALZS RUDNIKI2017-09-3011:006:0
28LZS POGOŃ ŁOSIÓW LZS SKOROGOSZCZ2017-09-3011:009:1
29UKS TURAWALZS LIGOTA OLESKA2017-09-3011:004:0
30MKS II KLUCZBORKLZS STAROŚCIN2017-10-0111:008:2
Kolejka 6
31KS MASTERS BRZEGLZS STAROŚCIN2017-10-0711:007:2
32LZS LIGOTA OLESKAMKS II KLUCZBORK2017-10-0809:004:4
33UKS TURAWALZS SKOROGOSZCZ2017-10-0711:0017:0
34LZS RUDNIKILZS POGOŃ ŁOSIÓW 2017-10-0711:001:3
35MKS WOŁCZYNZKS MOTOR PRASZKA2017-10-0810:001:5
36LZS KUPpauzuje w kolejce:
Kolejka 7
37KS MASTERS BRZEGpauzuje w kolejce:
38ZKS MOTOR PRASZKALZS KUP2017-10-1411:003:0 Walkower
39LZS POGOŃ ŁOSIÓW MKS WOŁCZYN2017-11-1810:0010:0
40UKS TURAWALZS RUDNIKI2017-10-1411:006:1
41MKS II KLUCZBORKLZS SKOROGOSZCZ2017-10-1511:004:0
42LZS STAROŚCINLZS LIGOTA OLESKA2017-10-1411:006:1
Kolejka 8
43KS MASTERS BRZEGLZS LIGOTA OLESKA2017-10-2111:003:2
44LZS SKOROGOSZCZLZS STAROŚCIN2017-10-2210:000:2
45LZS RUDNIKIMKS II KLUCZBORK2017-10-2211:002:1
46UKS TURAWAMKS WOŁCZYN2017-10-2210:005:1
47LZS KUPLZS POGOŃ ŁOSIÓW 2017-10-2111:000:22
48ZKS MOTOR PRASZKApauzuje w kolejce:
Kolejka 9
49ZKS MOTOR PRASZKAKS MASTERS BRZEG2017-10-2811:004:2
50LZS POGOŃ ŁOSIÓW pauzuje w kolejce:
51UKS TURAWALZS KUP2017-10-2811:006:0 Walkower
52MKS II KLUCZBORKMKS WOŁCZYN2017-11-0217:309:0
53LZS STAROŚCINLZS RUDNIKI2017-11-0215:001:2
54LZS LIGOTA OLESKALZS SKOROGOSZCZ2017-10-2811:007:2
Kolejka 10
55KS MASTERS BRZEGLZS SKOROGOSZCZ2017-11-0410:005:0
56LZS RUDNIKILZS LIGOTA OLESKA2017-11-0410:003:5
57MKS WOŁCZYNLZS STAROŚCIN2017-11-0510:002:9
58LZS KUPMKS II KLUCZBORK2017-11-0510:000:8
59UKS TURAWApauzuje w kolejce:
60ZKS MOTOR PRASZKALZS POGOŃ ŁOSIÓW 2017-11-0410:003:2
Kolejka 11
61LZS POGOŃ ŁOSIÓW KS MASTERS BRZEG2017-11-1110:003:3
62UKS TURAWAZKS MOTOR PRASZKA2017-11-1110:001:4
63MKS II KLUCZBORKpauzuje w kolejce:
64LZS STAROŚCINLZS KUP2017-11-1110:0015:0 Walkower
65LZS LIGOTA OLESKAMKS WOŁCZYN2017-11-1110:008:1
66LZS SKOROGOSZCZLZS RUDNIKI2017-11-1110:004:0
Kolejka 12
1KS MASTERS BRZEGLZS RUDNIKI2018-04-0711:004:2
2LZS SKOROGOSZCZMKS WOŁCZYN2018-04-0711:000:1
3LZS LIGOTA OLESKALZS KUP2018-04-0711:009:0
4LZS STAROŚCIN:
5MKS II KLUCZBORKZKS MOTOR PRASZKA2018-04-0711:0010:0
6LZS POGOŃ ŁOSIÓW UKS TURAWA2018-04-0711:002:2
Kolejka 13
7KS MASTERS BRZEGUKS TURAWA2018-04-1411:004:0
8LZS POGOŃ ŁOSIÓW MKS II KLUCZBORK2018-04-1411:002:1
9ZKS MOTOR PRASZKALZS STAROŚCIN2018-04-1411:002:3
10LZS LIGOTA OLESKA:
11LZS KUPLZS SKOROGOSZCZ2018-04-1411:000:8
12MKS WOŁCZYNLZS RUDNIKI2018-04-1510:003:7
Kolejka 14
13KS MASTERS BRZEGMKS WOŁCZYN2018-04-2111:0010:0
14LZS RUDNIKILZS KUP2018-04-2111:0013:1
15LZS SKOROGOSZCZ:
16LZS LIGOTA OLESKAZKS MOTOR PRASZKA2018-04-2111:003:2
17LZS STAROŚCINLZS POGOŃ ŁOSIÓW 2018-04-2111:002:2
18MKS II KLUCZBORKUKS TURAWA2018-04-2111:003:3
Kolejka 15
19MKS II KLUCZBORKKS MASTERS BRZEG2018-04-2811:00:
20LZS STAROŚCINUKS TURAWA2018-04-2811:00:
21LZS POGOŃ ŁOSIÓW LZS LIGOTA OLESKA2018-04-2811:00:
22ZKS MOTOR PRASZKALZS SKOROGOSZCZ2018-04-2811:00:
23LZS RUDNIKI:
24LZS KUPMKS WOŁCZYN2018-04-2811:00:
Kolejka 16
25KS MASTERS BRZEGLZS KUP2018-05-0511:00:
26MKS WOŁCZYN:
27LZS RUDNIKIZKS MOTOR PRASZKA2018-05-0511:00:
28LZS SKOROGOSZCZLZS POGOŃ ŁOSIÓW 2018-05-0511:00:
29LZS LIGOTA OLESKAUKS TURAWA2018-05-0511:00:
30LZS STAROŚCINMKS II KLUCZBORK2018-05-0511:00:
Kolejka 17
31LZS STAROŚCINKS MASTERS BRZEG2018-05-1211:00:
32MKS II KLUCZBORKLZS LIGOTA OLESKA2018-05-1211:00:
33LZS SKOROGOSZCZUKS TURAWA2018-05-1211:00:
34LZS POGOŃ ŁOSIÓW LZS RUDNIKI2018-05-1211:00:
35ZKS MOTOR PRASZKAMKS WOŁCZYN2018-05-1211:00:
36LZS KUP:
Kolejka 18
37KS MASTERS BRZEG:
38LZS KUPZKS MOTOR PRASZKA2018-05-1911:00:
39MKS WOŁCZYNLZS POGOŃ ŁOSIÓW 2018-05-2010:00:
40LZS RUDNIKIUKS TURAWA2018-05-1911:00:
41LZS SKOROGOSZCZMKS II KLUCZBORK2018-05-1911:00:
42LZS LIGOTA OLESKALZS STAROŚCIN2018-05-1911:00:
Kolejka 19
43LZS LIGOTA OLESKAKS MASTERS BRZEG2018-05-2611:00:
44LZS STAROŚCINLZS SKOROGOSZCZ2018-05-2611:00:
45MKS II KLUCZBORKLZS RUDNIKI2018-05-2611:00:
46MKS WOŁCZYNUKS TURAWA2018-05-2710:00:
47LZS POGOŃ ŁOSIÓW LZS KUP2018-05-2611:00:
48ZKS MOTOR PRASZKA:
Kolejka 20
49KS MASTERS BRZEGZKS MOTOR PRASZKA2018-06-0211:00:
50LZS POGOŃ ŁOSIÓW :
51LZS KUPUKS TURAWA2018-06-0211:00:
52MKS WOŁCZYNMKS II KLUCZBORK2018-06-0310:00:
53LZS RUDNIKILZS STAROŚCIN2018-06-0211:00:
54LZS SKOROGOSZCZLZS LIGOTA OLESKA2018-06-0211:00:
Kolejka 21
55LZS SKOROGOSZCZKS MASTERS BRZEG2018-06-0911:00:
56LZS LIGOTA OLESKALZS RUDNIKI2018-06-0911:00:
57LZS STAROŚCINMKS WOŁCZYN2018-06-0911:00:
58MKS II KLUCZBORKLZS KUP2018-06-0911:00:
59UKS TURAWA:
60LZS POGOŃ ŁOSIÓW ZKS MOTOR PRASZKA2018-06-0911:00:
Kolejka 22
61KS MASTERS BRZEGLZS POGOŃ ŁOSIÓW 2018-06-1611:00:
62ZKS MOTOR PRASZKAUKS TURAWA2018-06-1611:00:
63MKS II KLUCZBORK:
64LZS KUPLZS STAROŚCIN2018-06-1611:00:
65MKS WOŁCZYNLZS LIGOTA OLESKA2018-06-1611:00:
66LZS RUDNIKILZS SKOROGOSZCZ2018-06-1611:00: