2 LIGA TRAMPKARZY GRUPA I

Tabela rozgrywek: II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 1
Lp.DrużynaMeczePktZwRemPoBramki
1LZS LIGOTA OLESKA2043141594:44
2UKS TURAWA20421334109:44
3MKS II KLUCZBORK20411325100:44
4ZKS MOTOR PRASZKA2040131681:43
5KS MASTERS BRZEG2035112795:44
6LZS POGOŃ ŁOSIÓW 2035105595:39
7LZS STAROŚCIN2032102873:59
8LZS RUDNIKI2025811157:55
9MKS WOŁCZYN2015501549:112
10LZS SKOROGOSZCZ2013411533:95
11LZS KUP20000203:210
Ostatnia kolejka (22) rozgrywek: II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 1
60KS MASTERS BRZEGLZS POGOŃ ŁOSIÓW 2018-06-1611:007:0
63LZS KUPLZS STAROŚCIN2018-06-1611:000:11
65LZS RUDNIKILZS SKOROGOSZCZ2018-06-1611:001:4
64MKS WOŁCZYNLZS LIGOTA OLESKA2018-06-1611:002:11
61ZKS MOTOR PRASZKAUKS TURAWA2018-06-1611:002:3
62MKS II KLUCZBORK
Terminarz rozgrywek: II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 1
Kolejka 1
2LZS KUPLZS LIGOTA OLESKA2017-09-0211:000:11
0LZS RUDNIKIKS MASTERS BRZEG2017-09-0211:003:0Walkower
5UKS TURAWALZS POGOŃ ŁOSIÓW 2017-09-0211:005:5
1MKS WOŁCZYNLZS SKOROGOSZCZ2017-09-0310:008:0
4ZKS MOTOR PRASZKAMKS II KLUCZBORK2017-09-0311:0011:0
3LZS STAROŚCINpauzuje w kolejceMecz nie odbył się
Kolejka 2
11LZS RUDNIKIMKS WOŁCZYN2017-09-0911:001:0
10LZS SKOROGOSZCZLZS KUP2017-09-0911:005:0
8LZS STAROŚCINZKS MOTOR PRASZKA2017-09-0911:001:7
6UKS TURAWAKS MASTERS BRZEG2017-09-0911:005:0
7MKS II KLUCZBORKLZS POGOŃ ŁOSIÓW 2017-09-1011:004:1
9LZS LIGOTA OLESKApauzuje w kolejceMecz nie odbył się
Kolejka 3
13LZS KUPLZS RUDNIKI2017-09-1611:000:10
16LZS POGOŃ ŁOSIÓW LZS STAROŚCIN2017-09-1611:002:3
15ZKS MOTOR PRASZKALZS LIGOTA OLESKA2017-09-1611:003:0
12MKS WOŁCZYNKS MASTERS BRZEG2017-09-1710:007:1
17UKS TURAWAMKS II KLUCZBORK2017-09-1711:0010:0
14LZS SKOROGOSZCZpauzuje w kolejceMecz nie odbył się
Kolejka 4
20LZS LIGOTA OLESKALZS POGOŃ ŁOSIÓW 2017-09-2311:001:5
21LZS SKOROGOSZCZZKS MOTOR PRASZKA2017-09-2311:001:8
19UKS TURAWALZS STAROŚCIN2017-09-2311:009:1
23MKS WOŁCZYNLZS KUP2017-09-2410:003:0Walkower
18KS MASTERS BRZEGMKS II KLUCZBORK2017-09-2411:001:3
22LZS RUDNIKIpauzuje w kolejceMecz nie odbył się
Kolejka 5
24LZS KUPKS MASTERS BRZEG2017-09-3011:000:15
27LZS POGOŃ ŁOSIÓW LZS SKOROGOSZCZ2017-09-3011:009:1
28UKS TURAWALZS LIGOTA OLESKA2017-09-3011:004:0
26ZKS MOTOR PRASZKALZS RUDNIKI2017-09-3011:006:0
29MKS II KLUCZBORKLZS STAROŚCIN2017-10-0111:008:2
25MKS WOŁCZYNpauzuje w kolejceMecz nie odbył się
Kolejka 6
30KS MASTERS BRZEGLZS STAROŚCIN2017-10-0711:007:2
33LZS RUDNIKILZS POGOŃ ŁOSIÓW 2017-10-0711:001:3
32UKS TURAWALZS SKOROGOSZCZ2017-10-0711:0017:0
31LZS LIGOTA OLESKAMKS II KLUCZBORK2017-10-0809:004:4
34MKS WOŁCZYNZKS MOTOR PRASZKA2017-10-0810:001:5
35LZS KUPpauzuje w kolejceMecz nie odbył się
Kolejka 7
41LZS STAROŚCINLZS LIGOTA OLESKA2017-10-1411:006:1
39UKS TURAWALZS RUDNIKI2017-10-1411:006:1
37ZKS MOTOR PRASZKALZS KUP2017-10-1411:003:0Walkower
40MKS II KLUCZBORKLZS SKOROGOSZCZ2017-10-1511:004:0
38LZS POGOŃ ŁOSIÓW MKS WOŁCZYN2017-11-1810:0010:0
36KS MASTERS BRZEGpauzuje w kolejceMecz nie odbył się
Kolejka 8
42KS MASTERS BRZEGLZS LIGOTA OLESKA2017-10-2111:003:2
46LZS KUPLZS POGOŃ ŁOSIÓW 2017-10-2111:000:22
43LZS SKOROGOSZCZLZS STAROŚCIN2017-10-2210:000:2
45UKS TURAWAMKS WOŁCZYN2017-10-2210:005:1
44LZS RUDNIKIMKS II KLUCZBORK2017-10-2211:002:1
47ZKS MOTOR PRASZKApauzuje w kolejceMecz nie odbył się
Kolejka 9
53LZS LIGOTA OLESKALZS SKOROGOSZCZ2017-10-2811:007:2
50UKS TURAWALZS KUP2017-10-2811:006:0Walkower
48ZKS MOTOR PRASZKAKS MASTERS BRZEG2017-10-2811:004:2
52LZS STAROŚCINLZS RUDNIKI2017-11-0215:001:2
51MKS II KLUCZBORKMKS WOŁCZYN2017-11-0217:309:0
49LZS POGOŃ ŁOSIÓW pauzuje w kolejceMecz nie odbył się
Kolejka 10
54KS MASTERS BRZEGLZS SKOROGOSZCZ2017-11-0410:005:0
55LZS RUDNIKILZS LIGOTA OLESKA2017-11-0410:003:5
59ZKS MOTOR PRASZKALZS POGOŃ ŁOSIÓW 2017-11-0410:003:2
57LZS KUPMKS II KLUCZBORK2017-11-0510:000:8
56MKS WOŁCZYNLZS STAROŚCIN2017-11-0510:002:9
58UKS TURAWApauzuje w kolejceMecz nie odbył się
Kolejka 11
64LZS LIGOTA OLESKAMKS WOŁCZYN2017-11-1110:008:1
60LZS POGOŃ ŁOSIÓW KS MASTERS BRZEG2017-11-1110:003:3
65LZS SKOROGOSZCZLZS RUDNIKI2017-11-1110:004:0
63LZS STAROŚCINLZS KUP2017-11-1110:0015:0Walkower
61UKS TURAWAZKS MOTOR PRASZKA2017-11-1110:001:4
62MKS II KLUCZBORKpauzuje w kolejceMecz nie odbył się
Kolejka 12
0KS MASTERS BRZEGLZS RUDNIKI2018-04-0711:004:2
2LZS LIGOTA OLESKALZS KUP2018-04-0711:009:0
5LZS POGOŃ ŁOSIÓW UKS TURAWA2018-04-0711:002:2
1LZS SKOROGOSZCZMKS WOŁCZYN2018-04-0711:000:1
4MKS II KLUCZBORKZKS MOTOR PRASZKA2018-04-0711:0010:0
3LZS STAROŚCINMecz nie odbył się
Kolejka 13
6KS MASTERS BRZEGUKS TURAWA2018-04-1411:004:0
10LZS KUPLZS SKOROGOSZCZ2018-04-1411:000:8
7LZS POGOŃ ŁOSIÓW MKS II KLUCZBORK2018-04-1411:002:1
8ZKS MOTOR PRASZKALZS STAROŚCIN2018-04-1411:002:3
11MKS WOŁCZYNLZS RUDNIKI2018-04-1510:003:7
9LZS LIGOTA OLESKAMecz nie odbył się
Kolejka 14
12KS MASTERS BRZEGMKS WOŁCZYN2018-04-2111:0010:0
15LZS LIGOTA OLESKAZKS MOTOR PRASZKA2018-04-2111:003:2
13LZS RUDNIKILZS KUP2018-04-2111:0013:1
16LZS STAROŚCINLZS POGOŃ ŁOSIÓW 2018-04-2111:002:2
17MKS II KLUCZBORKUKS TURAWA2018-04-2111:003:3
14LZS SKOROGOSZCZMecz nie odbył się
Kolejka 15
23LZS KUPMKS WOŁCZYN2018-04-2811:000:14
20LZS POGOŃ ŁOSIÓW LZS LIGOTA OLESKA2018-04-2811:000:2
19LZS STAROŚCINUKS TURAWA2018-04-2811:002:5
18MKS II KLUCZBORKKS MASTERS BRZEG2018-04-2811:003:0
21ZKS MOTOR PRASZKALZS SKOROGOSZCZ2018-04-2811:004:2
22LZS RUDNIKIMecz nie odbył się
Kolejka 16
24KS MASTERS BRZEGLZS KUP2018-05-0511:0014:1
28LZS LIGOTA OLESKAUKS TURAWA2018-05-0511:007:1
26LZS RUDNIKIZKS MOTOR PRASZKA2018-05-0511:003:3
27LZS SKOROGOSZCZLZS POGOŃ ŁOSIÓW 2018-05-0511:000:0
29LZS STAROŚCINMKS II KLUCZBORK2018-05-0511:001:3
25MKS WOŁCZYNMecz nie odbył się
Kolejka 17
32LZS SKOROGOSZCZUKS TURAWA2018-05-1211:004:6
30LZS STAROŚCINKS MASTERS BRZEG2018-05-1211:003:3
31MKS II KLUCZBORKLZS LIGOTA OLESKA2018-05-1211:003:5
34ZKS MOTOR PRASZKAMKS WOŁCZYN2018-05-1211:005:1
33LZS POGOŃ ŁOSIÓW LZS RUDNIKI2018-05-1311:004:1
35LZS KUPMecz nie odbył się
Kolejka 18
37LZS KUPZKS MOTOR PRASZKA2018-05-1911:000:8
41LZS LIGOTA OLESKALZS STAROŚCIN2018-05-1911:005:2
40LZS SKOROGOSZCZMKS II KLUCZBORK2018-05-1911:000:5
38MKS WOŁCZYNLZS POGOŃ ŁOSIÓW 2018-05-2010:002:7
39LZS RUDNIKIUKS TURAWA2018-05-2011:005:3
36KS MASTERS BRZEGMecz nie odbył się
Kolejka 19
44MKS II KLUCZBORKLZS RUDNIKI2018-05-2518:003:1
42LZS LIGOTA OLESKAKS MASTERS BRZEG2018-05-2611:006:1
46LZS POGOŃ ŁOSIÓW LZS KUP2018-05-2611:0010:0
43LZS STAROŚCINLZS SKOROGOSZCZ2018-05-2611:003:1
45MKS WOŁCZYNUKS TURAWA2018-05-2710:003:5
47ZKS MOTOR PRASZKAMecz nie odbył się
Kolejka 20
48KS MASTERS BRZEGZKS MOTOR PRASZKA2018-06-0211:004:0
50LZS KUPUKS TURAWA2018-06-0211:000:13
52LZS RUDNIKILZS STAROŚCIN2018-06-0211:000:1
53LZS SKOROGOSZCZLZS LIGOTA OLESKA2018-06-0211:001:4
51MKS WOŁCZYNMKS II KLUCZBORK2018-06-0310:000:16
49LZS POGOŃ ŁOSIÓW Mecz nie odbył się
Kolejka 21
55LZS LIGOTA OLESKALZS RUDNIKI2018-06-0911:003:1
59LZS POGOŃ ŁOSIÓW ZKS MOTOR PRASZKA2018-06-0911:006:1
54LZS SKOROGOSZCZKS MASTERS BRZEG2018-06-0911:000:11
56LZS STAROŚCINMKS WOŁCZYN2018-06-0911:003:0Walkower
57MKS II KLUCZBORKLZS KUP2018-06-0911:0012:1
58UKS TURAWAMecz nie odbył się
Kolejka 22
60KS MASTERS BRZEGLZS POGOŃ ŁOSIÓW 2018-06-1611:007:0
63LZS KUPLZS STAROŚCIN2018-06-1611:000:11
65LZS RUDNIKILZS SKOROGOSZCZ2018-06-1611:001:4
64MKS WOŁCZYNLZS LIGOTA OLESKA2018-06-1611:002:11
61ZKS MOTOR PRASZKAUKS TURAWA2018-06-1611:002:3
62MKS II KLUCZBORK