Wpłaty z tytułu KFD

Awanse na szczebel centralny

Odszedł do wieczności