NABÓR KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW

Kolegium Sędziów Opolskiego Związku Piłki Nożnej informuje o trwającym naborze kandydatów na sędziów piłki nożnej. Kurs rozpocznie się w pierwszej połowie stycznia 2020r. Na zgłoszenia czekamy do 06.01.2020r.

Zgłoszenie powinno zawierać wypełnione formularze:
1) Ankietę kandydata (załącznik nr 1) – POBIERZ
2) Oświadczenie kandydata o niekaralności (załącznik nr 2) – POBIERZ
3) Zgodę opiekunów prawnych w przypadku osób, które nie ukończyły 18-go roku życia.
4) Dokument (kserokopia) określający poziom wykształcenia.

Zasady przyjęcia kandydatów na sędziów do Kolegium Sędziów Opolskiego Związku Piłki Nożnej:
Sędzią piłki nożnej może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który spełnia następujące wymagania:
– wiek: minimum 16 lat,
– posiada wykształcenie średnie, bądź jest uczniem szkoły ponad gimnazjalnej,
– posiada dobrą ogólną sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę,
– odznacza się nienaganną postawą etyczno-moralną i nie był karany

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać drogą mailową na adres: a.przystal@opolskizpn.pl lub wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy TUTAJ. Planowane jest pięć lokalizacji kursów: Brzeg, Opole, Nysa, Kluczbork, Kędzierzyn-Koźle lub Głogówek. W razie pytań proszę pisać na adres: a.przystal@opolskizpn.pl lub dzwonić 534-537-893.

Osoby do kontaktu w danych regionach:

Opole: Dawid Matyszczak; tel. 662 140 886, e-mail: dawid.matyszczak@opolskizpn.pl;
Kluczbork: Radosław Paszek; tel. 534 440 725, e-mail: obsada.ksozpn@gmail.com;
Brzeg: Marcin Marcinów; tel. 602 515 895, e-mail: m.marcin75@wp.pl;
Kędzierzyn-Koźle: Dagobert Kroll; tel. 605 854 234, e-mail: krolld@wp.pl;
Nysa: Mateusz Kacprzak; tel. 534 563 842, e-mail: mateuszkacprzak92@gmail.com;

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zachęcamy do spróbowania swoich sił w roli sędziego piłki nożnej!

Sędzią może zostać również czynny zawodnik!

Serdecznie zapraszamy także wszystkie zainteresowane panie!

W zamierzeniach Zarządu KS OZPN kurs ma na celu kompleksowe omówienie Przepisów Gry w Piłkę Nożną i przygotowanie kandydatów nie tylko do egzaminu, ale przede wszystkim do pełnienia trudnej i odpowiedzialnej roli sędziego piłkarskiego. Od kandydatów wymagamy zaangażowania, dobrej sprawności fizycznej oraz podstawowej wiedzy na temat Przepisów Gry w Piłkę Nożną.