NABÓR KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW

Kolegium Sędziów Opolskiego Związku Piłki Nożnej prowadzi całoroczny nabór kandydatów na sędziów piłki nożnej. Kursy prowadzone są w oparciu o materiały opracowane przez PZPN, UEFA i FIFA. Zajęcia będą miały formę wykładów, prowadzonych przez doświadczonych sędziów naszego Kolegium. Szkolenia odbywają się w regularnych blokach, w godzinach wieczornych, przyjaznych dla osób pracujących, czy uczących się.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zachęcamy do spróbowania swoich sił w roli sędziego piłki nożnej!

Sędzią może zostać również czynny zawodnik!

Serdecznie zapraszamy także wszystkie zainteresowane panie!

W zamierzeniach Zarządu KS OZPN kurs ma na celu kompleksowe omówienie Przepisów Gry w Piłkę Nożną i przygotowanie kandydatów nie tylko do egzaminu, ale przede wszystkim do pełnienia trudnej i odpowiedzialnej roli sędziego piłkarskiego. Od kandydatów wymagamy zaangażowania, dobrej sprawności fizycznej oraz podstawowej wiedzy na temat Przepisów Gry w Piłkę Nożną.

Szkolenia będą prowadzone na terenie województwa opolskiego w następujących miejscowościach:

Opole – osoba do kontaktu: Dawid Matyszczak;
Kluczbork – osoba do kontaktu: Radosław Paszek;
Nysa – osoba do kontaktu: Mateusz Kacprzak;
Kędzierzyn–Koźle – osoba do kontaktu: Dagobert Kroll;

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub mail-owy pod nr telefonów:

Opole: Dawid Matyszczak: 662 140 886, e-mail: d.matyszczak@gmail.com;
Kluczbork: Radosław Paszek: 534 440 725, e-mail: ksozpn@gmail.com;
Nysa: Mateusz Kacprzak: 534 563 842, e-mail: mateuszkacprzak92@gmail.com ;
Kędzierzyn-Koźle: Dagobert Kroll: 605 854 234, e-mail: krolld@wp.pl ;

Poniżej przedstawiamy procedurę niezbędną do zakwalifikowania kandydata do udziału w kursie (niezbędne dokumenty znajdują się w zakładce „Materiały do pobrania”):

  • wypełnienie podania kandydata na sędziego piłki nożnej – w formie elektronicznej TUTAJ lub papierowej
  • złożenie oświadczenia o niekaralności,
  • złożenie oświadczenia dla celów podatkowych
  • przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do czynnego uprawiania sportu (karta zdrowia sportowca),
  • dołączenie czterech podpisanych zdjęć legitymacyjnych,

W dniu złożenia dokumentów kandydat musi posiadać ukończony 16 rok życia. Kandydaci poniżej 16 roku życia również mogą składać dokumenty, jednak dodatkowo muszą złożyć oświadczenie prawnego opiekuna (np. rodzica) zezwalające na podjęcie sędziowania.

Niezbędne dokumenty należy dostarczyć na szkolenia organizowane przez Kolegium Sędziów Opolskiego Związku Piłki Nożnej.

Kandydaci, którzy pomyślnie ukończą kurs, a także uzyskają pozytywną ocenę z egzaminów pisemnych i kondycyjnych, zostaną członkami Polskiego Kolegium Sędziów oraz nabędą uprawnienia sędziego próbnego, dzięki którym będą mogli sędziować mecze piłkarskie.

Warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzenia egzaminów dla kandydatów biorących udział w kursie:

Warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu jest frekwencja w kursie na poziomie min. 75 proc.
Egzamin teoretyczny składa się z 30 pytań testowych dot. Przepisów Gry w Piłkę Nożną, którego czas trwania wynosi 30 minut. Egzamin uważa się za zaliczony przy 70 proc. prawidłowych odpowiedzi (21 pkt.).
Do egzaminu kondycyjnego dopuszczeni są kandydaci, którzy pozytywnie zaliczyli część pisemną. W ramach egzaminu kondycyjnego kandydat na sędziego musi w ciągu 12 minut przebiec 2000 m.