KOMISJA DS LICENCJI KLUBOWYCH

Komunikaty Komisji ds Licencji Klubowych

Członkowie Komisji ds Licencji Klubowych

Władysław Podburaczyński

Przewodniczący

e-mail: wladpod@wp.pl
tel. kontaktowy: 606-894-995

Tomasz Szczepanek

Wiceprzewodniczący

Józef Szemainda

Sekretarz

Mieczysław Białkowski

Członek

Zdzisław Wyszomirski

Członek

Barbara Jagiełło

Członek

Marcin Sagan

Członek