KOMISJA DS LICENCJI KLUBOWYCH

Komunikaty Komisji ds Licencji Klubowych

Podręczniki licencyjne

Członkowie Komisji ds Licencji Klubowych

Władysław Podburaczyński

Przewodniczący

tel. kontaktowy: 606-894-995

Stanisław Świdziński

Wiceprzewodniczący

Józef Szemainda

Sekretarz

Mieczysław Białkowski

Członek

Jerzy Liberka

Członek

Zdzisław Wyszomirski

Członek

Tomasz Szczepanek

Członek

Komisja Odwoławcza ds Licencji Klubowych

Marian Gul

Przewodniczący

Władysław Stankiewicz

Wiceprzewodniczący

Bronisław Ruszel

Członek