KOMISJA DS LICENCJI KLUBOWYCH

Komunikaty Komisji ds Licencji Klubowych

Podręczniki licencyjne

Członkowie Komisji ds Licencji Klubowych

Władysław Podburaczyński

Przewodniczący

tel. kontaktowy: 606-894-995

Józef Szemainda

Wiceprzewodniczący

Tomasz Szczepanek

Sekretarz

Mieczysław Białkowski

Członek

Zdzisław Wyszomirski

Członek