Wniosek o licencję sędziowską

Prosimy o wpłaty na konto:

59 8907 0008 2012 7500 6019 0001

Opolski Związek Piłki Nożnej
Damrota 6
45-064 Opole

Tabela opłat zgodnie z Uchwalą licencji sędziowskich z 20 czerwca 2013 roku.

Prosimy o dołączenie również skanu polisy ubezpieczeniowej.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól.

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych. Zobowiązuję się do rzetelnego wykonywania obowiązków sędziego piłki nożnej

Załączniki
Pliki muszą mieć mniej niż 5 MB. Dozwolone typy plików: jpg, jpeg, png, pdf.
Pliki muszą mieć mniej niż 5 MB. Dozwolone typy plików: jpg, jpeg, png, pdf.
Pliki muszą mieć mniej niż 5 MB. Dozwolone typy plików: jpg, jpeg, png, pdf.
Wypełniając niniejszy formularz i podając swoje dane osobowe Sędzia wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z działalnością Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Baza danych w której znajdują się dane sędziego podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych jest Opolski Związek Piłki Nożnej w Opolu. Każdy Sędzia ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższe podmiot, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie danych.