Informujemy, iż można już dokonywać wpłat z tytułu Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego (KFD) na rundę jesienną sezonu 2019/2020.

Opłata ta jest obowiązkowa, a termin wpłat upływa 30 września. Tradycyjnie wpłat dokonujemy na konto:

Radosław Paszek
10 1020 3668 0000 5802 0447 2650

tytułem:
Imię Nazwisko, klasa rozgrywkowa, KFD

zgodnie z Zasadami Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego dot. klasy rozgrywkowej danego sędziego i wysokości opłaty.