WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA

Komunikaty Wydziału Bezpieczeństwa

Członkowie Wydziału Bezpieczeństwa

Andrzej Ryng

Przewodniczący

tel. 534 212 608

Stanisław Preis

Wiceprzewodniczący

Zdzisław Kowalski

Sekretarz

Grzegorz Jagoda

Członek

Henryk Adamski

Członek

Piotr Rusin

Członek

Dokumenty Wydziału Bezpieczeństwa