WYDZIAŁ SZKOLENIA

Komunikaty Wydziału Szkolenia

Członkowie Wydziału Szkolenia

Janusz Żebrowski

Przewodniczący

tel. 531 566 989

Dariusz Broll

Wiceprzewodniczący

Jarosław Płóciennik

Sekretarz

Jan Śnieżek

Członek

Łukasz Wicher

Członek

Wojciech Kaszub

Członek

Robert Bułka

Członek

Filip Sikorski

Członek, Trener Koordynator Kadr

Piotr Popiołek

Członek, Koordynator Grassroots

Roman Firlus

Członek

Adam Berbelicki

Członek

Członek, Trener Koordynator Kadr Kobiet