Inauguracja ligowego sezonu 2020/2021 na Opolszczyźnie to ostatnia okazja do przypomnienia zasad organizacji meczów w reżimie sanitarnym Covid-19 według stanu prawnego na dzień 25 lipca.

Wszystkie najważniejsze informacje zawarliśmy w specjalnym załączniku (pdf). W tym samym miejscu znajduje się także aneks do regulaminu określający szczegółowe zasady udziału kibiców w meczach piłki nożnej organizowanych na stadionie o okresie stanu epidemii.

Uwaga! W przypadku nowych regulacji rządowych zasady będą dostosowywane do przepisów prawa powszechnie obowiązującego i na bieżąco będziemy informować o tym opolskie kluby.

Załączniki