W związku z kolejną zmianą przepisów prawa powszechnego przedstawiamy obowiązującą wersję Zasad organizacji meczów piłki nożnej w rozgrywkach prowadzonych przez Opolski Związek Piłki Nożnej w specjalnym reżimie sanitarnym w sezonie 2020/2021. Założenia organizacyjne dla Klubów. Wersja 2.0. wg stanu prawnego na dzień 8 sierpnia 2020r.

Wszystkie najważniejsze informacje zawarliśmy w specjalnym załączniku (pdf). W tym samym miejscu znajduje się także aneks do regulaminu określający szczegółowe zasady udziału kibiców w meczach piłki nożnej organizowanych na stadionie o okresie stanu epidemii.

Uwaga! W przypadku nowych regulacji rządowych zasady będą dostosowywane do przepisów prawa powszechnie obowiązującego i na bieżąco będziemy informować o tym opolskie kluby.

Załączniki