Ze względu na zbliżający się nowy sezon rozgrywek Bawi Nas Piłka – start przewidziany na 15 września br. – Opolski Związek Piłki Nożnej przedstawia w poniższym komunikacie elektroniczny formularz zgłoszeniowy dla klubów będącymi członkami OZPN w celu potwierdzenia drużyn do poszczególnych kategorii wiekowych na rundę jesienną sezonu 2018/2019.

Zgłoszenia do nowego sezonu rozgrywek BNP będą przyjmowane do dnia 24 sierpnia br.

Uwaga! Kluby wyrażające chęć uczestnictwa w rozgrywkach Bawi Nas Piłki mogą dokonać zgłoszenia maksymalnie 2 zespołów do danej kategorii wiekowej.

Powyższa procedura związana jest ze zmodyfikowaną formułą rozgrywek Bawi Nas Piłka, która będzie obowiązywała od nowego sezonu 2018/2019.
Zespoły, które zgłoszą się z poszczególnych powiatów do danych kategorii wiekowych od 15 września br., będą rozgrywały turnieje w obrębie podziału regionalnego wg następującej konfiguracji:

Region 1: pow. brzeski, opolski, m. Opole.
Region 2: kluczborski, namysłowski, oleski.
Region 3: k-kozielski, krapkowicki, strzelecki.
Region 4: głubczycki, nyski, prudnicki.

Po zakończeniu procesu rejestracji do rozgrywek Bawi Nas Piłka (24 sierpnia br.), drużyny w obrębie swojego regionu, zostaną rozlosowane do grup rozgrywkowych. Turnieje w poszczególnych kat. wiekowych, będą odbywały się wg poniższego harmonogramu gier.

Uwaga! W zależności od ostatecznej ilości zgłoszeń do danej kat. wiekowej, możliwe jest powiększenie puli rozgrywanych turniejów na rundę jesienną.

Poniżej przedstawiamy elektroniczny formularz zgłoszeniowy do rozgrywek Bawi Nas Piłka na rundę jesienną sezonu 2018/2019.

 

Dane kontaktowe

ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK BAWI NAS PIŁKA NA SEZON 2018/2019


Wypełniając niniejszy formularz i podając swoje dane osobowe wyraża się jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z działalnością Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.