Zapraszamy przedstawicieli klubów z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, głubczyckiego i prudnickiego zrzeszonych w OZPN na spotkanie organizacyjno-szkoleniowe, podczas którego omówione zostaną sprawy dotyczące rozgrywek, licencji klubowych oraz dyscypliny.
Spotkanie odbędzie się 11 marca o godz. 17.00 w Restauracji Florres w Pawłowiczkach.