Zarząd PZPN podjął decyzję dotyczącą zmian w unifikacjach rozgrywek młodzieżowych.
Zmiany te wchodzą w życie począwszy od rundy wiosennej sezonu 2018/2019.

Co następuje:

1. W rozgrywkach w kategorii Trampkarz (C2-U14/C1-U15) czas gry wynosi 2X40 minut.

2.W rozgrywkach w kategorii Orlik (E2-U10/E1-U11), Żak (F2-U8/F1-U9), Skrzat (G2-U6/D1-U7) definicja Wrzutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Wrzut –
Wprowadzenie nogą po ziemi – nie można zdobyć bramki bezpośrednio, przeciwnik 3m”.

3.W rozgrywkach w kategorii Junior Młodszy (B2-U16/B1-U17) czas gry wynosi 2×45 minut.

Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej będą zobowiązane do wprowadzenia w/w zmian we wszystkich regulaminach.