Komisja ds. Licencji Trenerskich informuje, iż został ustalony dodatkowy nabór na zintegrowany kurs trenerski UEFA B i A Wyrównawczy. Przypominamy, iż zajęcia odbywają się w następujących dniach tygodnia –niedziela–poniedziałek-wtorek-środa.

Termin: 21.05.2017 – 03.12. 2017

Miejsce: Prószków k/Opola i Kluczbork obiekty MKS -u

Obowiązuje egzamin wstępny pisemny i praktyczny.
Egzamin wstępny – 05.05.2017 –Prószków k/Opola – godz. 16:00
(Obiekty Pomologii) ul. Pomologii 11
Przyjmowanie wniosków do 31.04.2017.
Koszt: 4500 zł.

Absolwenci otrzymają Dyplom Trenera UEFA A i licencję trenerską UEFA A uprawniającą do prowadzenie zespołów III Ligi, IV ligi, Ekstraklasa Kobiet .

TERMINY SESJI :

1. SESJA 21.05 -24.05.2017            ND – ŚR
2. SESJA 11.06-13.06. 2017            ND – WT
3. SESJA 20.08- 22.08.2017            ND – WT
4. SESJA 10.09-13.09 .2017            ND – ŚR
5. SESJA 15.10- 18.10. 2017           ND – ŚR
6. SESJA 12.11- 15.11 .2017           ND – ŚR
7. SESJA 03.12.2017                      ND EGZAMIN KOŃCOWY

UWAGA! Zapisy na kurs prowadzone będą tylko poprzez platformę PZPN24.pl

Kandydatów, którzy złożyli wnioski jesienią 2016r. również aplikują poprzez PZPN24.pl

Kurs ten jest kontynuacją kursu, który pierwotnie miał się odbyć w terminie 02.04.2017 – 22.10. 2017r., więc kandydaci, którzy na niego aplikowali i zostali poinformowani o przyjęciu wniosków nie muszą ponownie aplikować.

Wpłatę za kurs kandydat uiszcza dopiero wtedy, kiedy otrzyma  informację o zakwalifikowaniu na kurs.

Kryteria przyjęć na zintegrowany kurs trenerów UEFA B i A – wyrównawczy.

  1. Kandydatem na zintegrowany kurs trenerów UEFA B i A – wyrównawczy może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
  • posiada dyplom Trenera Klasy M, I-szej lub II-giej,
  • pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej,
  • Potwierdzi minimum 2 – letni staż pracy szkoleniowej z licencją PZPN A,
  • przedstawi opinie o przebiegu pracy szkoleniowej wystawione przez pracodawcę i macierzysty wojewódzki ZPN,
  • przedstawi dokument poświadczony przez lekarza pozwalający na podjęcie zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
  • złoży zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
  • złoży oświadczenie o braku wszczęcia/trwania wobec kandydata postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o braku obowiązywania bezwzględnej kary dyskwalifikacji za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
  • złoży oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • Zintegrowane Kursy Wyrównawcze UEFA B i A będą organizowane do 31.12.2019r.

W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet organizator kursu wyrównawczego UEFA A zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu min.2 miejsca dla kobiet.

UWAGA:

Wszystkie kursy rozpoczynamy w momencie zebrania wymaganej liczby uczestników. Równocześnie informujemy, że w przypadku i nie zebrania wymaganej liczby uczestników kursów, terminy przyjmowania wniosków zostaną wydłużone.

W sprawie powyższych kursów kontakt wyłącznie przez własne konto na platformie https://pzpn24.pzpn.pl