Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych OZPN w dniu 29 czerwca rozpatrzyła wniesione odwołanie klubu TS „Chemik” Kędzierzyn-Koźle od decyzji Komisji Licencyjnej ds. Licencji Klubowych OZPN.

Po analizie odwołania, Komisja postanowiła:

I. zmienić zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje Klubowi TS „Chemik”
Kędzierzyn – Koźle licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach IV ligi w sezonie 2017/2018
II. nałożyć sankcję zgodnie z zapisem 3.8. pkt 3.8.3 lit. „e” w postaci pozbawienia Klubu
w sezonie rozgrywkowym 2017/2018 – w wymiarze 1 punktu.
III. ustalić wysokość zwrotu wpłaconej kaucji na kwotę 100,00 zł.

Powyższa decyzja Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN jest decyzją ostateczną i nie podlega zaskarżeniu.