Komisja ds. Licencji klubowych OZPN, postanowiła:
Na podstawie wymogów „Podręcznika licencyjnego dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017 i następne” zapis: 3.7. Procedura kontroli i nadzoru.

I. Nałożyć sankcje na kluby, posiadające zadłużenia finansowe
wobec OZPN, wg stanu na dzień 24.01.2019 r.
Uchwałą Nr 2/2019 z dnia 24.01.2019 r.

1. Klub „ORZEŁ” Dzierżysław -zakaz transferów do Klubu w sezonie 2018/2019; oraz pozbawienie 3 punktów uzyskanych w sezonie 2018/2019;

2. Klub GKS Grodków zakaz transferów do Klubu w sezonie 2018/2019; oraz pozbawienie 3 punktów uzyskanych w sezonie 2018/2019;

3. Klub LZS „ZAWISZA” Stara Kuźnia zakaz transferów do Klubu w sezonie 2018/2019; oraz pozbawienie 4 punktów uzyskanych w sezonie 2018/2019;

II. Nałożyć sankcje na kluby nie posiadające wymaganej ilości drużyn młodzieżowych,
Na podstawie Uchwały Zarządu OZPN Nr 52/2018 z dnia 12. lipca 2018 r.
w sprawie licencji dla klubów 4 ligi oraz niższych klas rozgrywkowych na sezon 2018/2019 i następne; KRYTERIA SPORTOWE § 9, pkt 1 – 5; oraz wymogów REGULAMINU ROZGRYWEK OZPN na sezon 2018/2019, § 36, pkt 1-9;

1. LZS Starowice- zakaz transferów do Klubu w sezonie 2018/2019 oraz kara finansowa
2. LKS „SILESIUS” Kotórz Mały – kara finansowa
3. LKS „NAPRZÓD” Jemielnica – kara finansowa
4. LZS Piotrówka – kara finansowa
5. KS Bodzanów – Nowy Świętów – kara finansowa
6. LZS „NAPRZÓD” Ujazd – Niezdrowice – kara finansowa

Uchwałą Nr 3/2019 z dnia 29.01.2019 r.:
Nałożyć sankcje na kluby nie posiadające wymaganej ilości drużyn młodzieżowych,
1. LZS „LKS „VICTORIA” Cisek – kara finansowa
2. KS Twardawa – kara finansowa
3. LZS Kościeliska – kara finansowa
4. LKS „PROSNA” Zdziechowice- kara finansowa
5. LKS „BUDOWLANI” Strojec – kara finansowa
6. LZS Kup – kara finansowa
7. LZS „VICTORIA” Dobrzyń – kara finansowa
8. LZS Wrzoski – kara finansowa
9. LZS „VICTORIA” Kościerzyce – kara finansowa
10. KASTOR” Jasienica Górna – kara finansowa
11. LZS Kałków – kara finansowa
12. LZS Czarnolas – kara finansowa
13. LZS Buków – kara finansowa
14. LZS Gryżów – kara finansowa
15. LZS Niemysłowice – Dębowiec- kara finansowa
16. LKS „ŹRÓDŁO” Krośnica – kara finansowa
17. LZS „ODRA” Kąty Opolskie – kara finansowa
18. KS Sławięcice K.-Koźle – kara finansowa
19. LZS „UNIA” Raszowa – Daniec – kara finansowa
20. LZS „INTER’ Mechnica – kara finansowa
21. LZS „SPARTA” Zawiszyce – kara finansowa
22. LZS „ZAWISZA” Stara Kuźnia – kara finansowa
Wszystkie w/w Kluby zostały pouczone o możliwości złożenia odwołania do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN.
Wymienione Kluby muszą uregulować nałożone Sankcje finansowe do dnia
15. lutego 2019 r.
W przypadku nie wywiązania się z nałożonych sankcji, Komisja podejmie dalsze działania zgodnie z „Podręcznikiem licencyjnym”

Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN