Komisja Licencyjna przypomina wszystkim klubom sportowym o wykonanie zaleceń określonych w „protokołach weryfikacji obiektów i boisk”.
Komisja dokona sprawdzenia wykonalności zaleceń zawartych w „protokołach”.
Na kluby nie wywiązujące się z nakazanych wymogów, zostaną nałożone sankcje zgodnie z „podręcznikiem licencyjnym dla klubów IV ligi i klas niższych, sezon 2016/2017 i następne”,
Str.12, pkt 3.8.2.