Informacja dotycząca składania wniosków licencyjnych przez:
kluby III ligi na sezon 2017/2018:
Obowiązują formularze 11.1.1.; 11.1.2.; oświadczenia 11.2.1.; 11.2.2; 11.2.3.; 11.2.4.; 11.2.5; /podręcznik licencyjny dla klubów III ligi na sezon 2016/2017 i następne”; oraz dodatkowe dokumenty: str. 16 „kryteria i.01 a”; str. 39; str. 40;
Kluby IV ligi na sezon 2017/2018;
Klasy Okręgowej i klas niższych na sezon 2017/2018 i 2018/2019: obowiązują formularze 10.1.1.; 10.1.2.; oświadczenia 10.2.1.; 10.2.2.; 10.2.3.; 10.2.4.; 10.2.5.; /podręcznik licencyjny dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017 i następne”; oraz uchwała zarządu OZPN.
nr 10/2017 z dnia 27.01.2017r. – wymagane dodatkowe dokumenty:

  • dokument potwierdzający uiszczenia opłaty za licencję klubową;
  • umowa użyczenia obiektu /co najmniej na cały sezon licencyjny/;
  • kopia licencji trenera pierwszego zespołu /wszystkie klasy rozgrywkowe/;
  • wyciąg z krajowego rejestru sądowego lub ewidencji starosty;
  • zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu w opłacaniu składek;
  • kopia licencji kierownika ds. Bezpieczeństwa / obowiązuje dla IV ligi/;
  • kopia licencji spikera /obowiązuje dla IV ligi/;
  • kopia protokołu weryfikacji boiska na nowy sezon licencyjny;

Formularze dostępne są na stronie internetowej OZPN, zakładka komisja ds. Licencji klubowych – druki do pobrania.
Informacje pod nr tel.: 608 44 07 48;  606 894 995;

Przewodniczący komisji ds. Licencji klubowych OZPN

Załączniki