Relacja i zdjęcia Krzysztof Wilk

Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN, na Posiedzeniu w dniu 20.02.2020 r. Uchwałą Nr 3/2020 na podstawie zapisu 3.9.6. „Przepisów licencyjnych dla klubów 4. ligi i klas niższych na sezon 2019/2020 i następne”, w związku z niewykonaniem sankcji finansowych nałożonych przez komisję ds. licencji klubowych, Komisja podjęła następujące decyzje:
I Nałożyć sankcje ZAWIESZENIA LICENCJI KLUBOWYCH do dnia 20 marca 2020 r. dla n/w Klubów:
– LZS „ZRYW” Szydłowice – Lic. Nr 119/B/2019n, Decyzja Nr 3/8/KL/2020,
za nie wykonanie sankcji Nr 20/55/KL/2019;
– LZS „LEW” Szymonków – Lic. Nr 24/B/2018n, Decyzja Nr 3/9/KL/2020,
za nie wykonanie sankcji Nr 20/56/KL/2019;
– LZS „VICTORIA” Kościerzyce – Lic. Nr 27/A/2018, Decyzja Nr 3/10/KL/2020,
za nie wykonanie sankcji Nr 21/75/KL/2019;
– GKS Grodków – Lic. Nr 48/A/2019, Decyzja Nr 3/11/KL/2020,
za nie wykonanie sankcji Nr 21/76/KL/2019;
– KS Bodzanów – Nowy Świętów – Lic. Nr 66/A/2019, Decyzja 3/12/KL/2020, za nie wykonanie sankcji Nr 21/77/KL/2019;
– LKS Biała Nyska – Lic. Nr 45/A/2019, Decyzja Nr 3/13/KL/2020,
za nie wykonanie sankcji Nr 21/80/KL/2019;
– LZS „ZAWISZA” Stara Kuźnia – Lic. Nr 24/A/2018a, Decyzja
Nr 3/15/KL/2020, za nie wykonanie sankcji Nr 21/87/KL/2019;
– LZS „INTER” Mechnica – Lic. Nr 10/A/2019, Decyzja Nr 3/16/KL/2019,
za nie wykonanie sankcji Nr 21/88/KL/2019;
Powyższe decyzje są nieprawomocne i przysługuje od nich odwołanie do Związkowej Komisji Odwoławczej OZPN, w terminie 7 dni od daty otrzymania Decyzji, na zasadach
określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.

KOMISJA DS. LICENCJI KLUBOWYCH OZPN