Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 18.05.2023 r. rozpatrzyła wnioski klubów występujących w IV lidze opolskiej „BS Leśnica” o przyznanie licencji na grę w rozgrywkach ligowych. Po analizie wniosków wraz z załącznikami, Komisja podjęła następujące decyzje w stosunku do poszczególnych klubów:

1. Komisja postanowiła przyznać klubom: LKS Po-Ra-Wie Większyce, LZS KS Starowice Dolne, LZS Piotrówka, MKS Ruch Zdzieszowice, Oleski Klub Sportowy, SKS Piast Strzelce Opolskie

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach IV ligi opolskiej w sezonie 2023/2024

2. Komisja postanowiła przyznać klubom: LZS Victoria Chrościce, LZS Walce,

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach 4 ligi opolskiej w sezonie 2023/2024 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.01 obowiązujących Przepisów licencyjnych).

3. Komisja postanowiła przyznać klubowi: KS Małapanew Ozimek, KS Polonia Głubczyce

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach 4 ligi opolskiej w sezonie 2023/2024 z nadzorem sportowym (konieczność monitorowania kryterium S.01 obowiązujących Przepisów licencyjnych).

4. Komisja postanowiła przyznać klubowi: KS Unia Krapkowice
– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach 4 ligi opolskiej w sezonie 2023/2024 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.01 obowiązujących Przepisów licencyjnych) oraz prawnym (koniecznością monitorowania kryterium L.01 Podręcznika Licencyjnego)

Od powyższych decyzji klubom przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN w terminie 5 dni
od doręczenia decyzji z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4 przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r.