Komisja ds. Licencji Klubowych (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 09.09.2021r. rozpatrzyła złożone wnioski licencyjne i przyznała licencje klubowe n/w klubom:
KLASA B na sezon rozgrywkowy 2021/2022 i 2022/2023:
1. KS Promil Bąkowice
Drużyny młodzieżowe na sezon rozgrywkowy 2021/2022 i 2022/2023:
1. UKS Lider Skarbimierz
2. Stowarzyszenie Sportowe Piątka Prudnik (z nadzorem infrastrukturalnym)
3. Fundacja Raven (z nadzorem infrastrukturalnym)
4. UKS Football Academy Opole (z nadzorem infrastrukturalnym)
5. UKP Gol Opole (z nadzorem infrastrukturalnym)
6. UKS Szkolna Akademia Piłkarska Brzeg (z nadzorem infrastrukturalnym)
Stronie od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie na piśmie do Komisji Odwoławczej
ds. Licencji Klubowych OZPN, w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszej Decyzji,
z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4. podręcznika
oraz § 7 Uchwały Zarządu OZPN.