Komisja ds. Licencji Klubowych (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 17.08.2021r. rozpatrzyła złożone wnioski licencyjne i przyznała licencje klubowe n/w klubom:
KLASA B na sezon rozgrywkowy 2021/2022 i 2022/2023:
1. LKS Góral Sidzina
2. LKS Skałągi
3. LZS DFK Łężce (z nadzorem infrastrukturalnym)
4. LZS Kościeliska (z nadzorem infrastrukturalnym)

Drużyny młodzieżowe na sezon rozgrywkowy 2021/2022 i 2022/2023:
1. Gminny Młodzieżowy KS Ozimek
2. UKS Szkółka Piłkarska Dziesiątka Opole (z nadzorem infrastrukturalnym)
3. Dziewczęca Akademia Piłki Nożnej Szczepanek (z nadzorem infrastrukturalnym)
4. UKS Orlik Prudnik (z nadzorem infrastrukturalnym)
5. UKS Unia Opole (z nadzorem infrastrukturalnym)

Na podstawie § 4 ust. 3 Uchwały 15/2019 r. z dnia 13 marca 2019 r. z późniejszymi zmianami Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej (dalej: Uchwała) Komisja postanowiła nałożyć sankcję finansową z tyt. naruszenia § 4 ust.2 Uchwały oraz punktu 3.5.1 Przepisów licencyjnych dla klubów 4 ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne w stosunku
do następującego klubu:

1. LZS DFK Łężce – kara pieniężna w wysokości 100,00 zł
DECYZJA nr 81/D/KL/2021

Na podstawie punktu 3.8.5. podręcznika w/w Klubom od niniejszych Decyzji przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN, w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszych Decyzji, z zachowaniem procedur odwoławczych określonych
w punkcie 3.4. podręcznika.