Komisja ds. Licencji Klubowych Opolskiego ZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 14.12.2022 r., korzystając z uprawnień wynikających z art. 3.7 (Procedura kontroli i nadzoru) Przepisów Licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r. (dalej: Przepisy Licencyjne) postanowiła:

W związku z naruszeniem normy kryterium sportowego S.01 Przepisów Licencyjnych oraz § 9 ust. 1 lit. „c” Uchwały Nr 15/2019 z dnia 13.03.2019 r. z późniejszymi zmianami Zarządu OZPN (dalej: Uchwały) Komisja w stosunku do Klubów postanowiła:
1. TKKF BLACHOWIANKA KEDZIERZYN – KOŹLE (Klasa A) – korzystając z uprawnień
art. 3.9.5 a) Przepisów Licencyjnych, zawiesić uprawnienia wynikające z decyzji licencyjnej nr 54/A/2021a z dnia 26.07.2021 r. do udziału w rozgrywkach klasy A prowadzonych przez Opolski ZPN w związku z brakiem określonej ilości drużyn młodzieżowych uczestniczących w rozgrywkach Opolskiego ZPN w sezonie 2022/2023.
2. OTMĘT FANS KLUB SPORTOWY – (Klasa A) – korzystając z uprawnień
art. 3.9.5 a) Przepisów Licencyjnych, zawiesić uprawnienia wynikające z decyzji licencyjnej nr 50/A/2021a z dnia 26.07.2021 r. do udziału w rozgrywkach klasy A prowadzonych przez Opolski ZPN w związku z brakiem określonej ilości drużyn młodzieżowych uczestniczących w rozgrywkach Opolskiego ZPN w sezonie 2022/2023.
3. LZS POLONIA ŚCIBORZYCE WIELKIE (Klasa A) – korzystając z uprawnień art. 3.9.5 a) Przepisów Licencyjnych, zawiesić uprawnienia wynikające z decyzji licencyjnej nr 24/A/2022 z dnia 09.06.2022 r. do udziału w rozgrywkach klasy A prowadzonych przez Opolski ZPN w związku z brakiem określonej ilości drużyn młodzieżowych uczestniczących w rozgrywkach Opolskiego ZPN w sezonie 2022/2023.
4. LZS GRYŻÓW (Klasa A) – korzystając z uprawnień art. 3.9.5 a) Przepisów Licencyjnych, zawiesić uprawnienia wynikające z decyzji licencyjnej nr 24/A/2021 z dnia10.06.2021 r.
do udziału w rozgrywkach klasy A prowadzonych przez Opolski ZPN w związku z brakiem określonej ilości drużyn młodzieżowych uczestniczących w rozgrywkach Opolskiego ZPN w sezonie 2022/2023.

Od powyższych decyzji klubom zgodnie z punktem 3.8.6 Przepisów Licencyjnych przysługuje odwołanie do Związkowej Komisji Odwoławczej. Odwołanie wnosi się na piśmie, które w wersji elektronicznej (zeskanowane) przesyła się na adres e-mail: licencjeklubowe@opolskizpn.pl w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty doręczenia decyzji, z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4. Przepisów Licencyjnych oraz § 7 Uchwały Zarządu OZPN.