W związku z opublikowanym Rozporządzeniem Rady Ministrów regulującym m.in. zasady organizacji współzawodnictwa i zajęć sportowych w okresie od 28 grudnia 2020 do 17 stycznia 2021, zgodnie z którym prowadzenie działalności związanej ze sportem, polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych zostało dopuszczone praktycznie wyłącznie dla sportu zawodowego, a w przypadku dzieci i młodzieży ograniczone do współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez odpowiedni polski związek sportowy informujemy, że na tą chwilę czekamy na stanowisko Polskiego Związku Piłki Nożnej w powyższej sprawie.

Szczegółowe wytyczne PZPN opublikujemy na naszych stronach niezwłocznie po ich otrzymaniu.