Wydział Dyscypliny przedstawia w poniższym załączniku Komunikat WD nr 43 oraz dnia 1 czerwca. Prosimy o zapoznanie się z treścią ww. dokumentu

Załączniki