Wydział Dyscypliny oraz Wydział Gier OZPN-u informuje, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN nr IV/63 z dnia 20.04.2017r w sezonie 2017/2018 wszystkie drużyny piłkarskie uczestniczące w rozgrywkach organizowanych i prowadzonych przez OZPN zobowiązane są prowadzić uprawnieni i licencjonowani trenerzy / Regulamin Rozgrywek OZPN – § 11 pkt 1/.

Powyższe dotyczy wszystkich klas rozgrywkowych i grup wiekowych
Nie wypełnienie tego obowiązku skutkować będzie zastosowaniem sankcji wynikających z Regulaminu Dyscyplinarnego OZPN zawartych w – § 9 pkt 22.