Prosimy o dokonywanie kontroli noszenia maseczek przez zawodników i osoby funkcyjne na ławkach rezerwowych w czasie trwania meczu piłkarskiego.

Procedura:
– przed zawodami sędzia informuje kierowników obu drużyn  o obowiązku zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica itp.) przez wszystkich uczestników (zawodnicy rezerwowy, osoby funkcyjne, porządkowi, kibice, wszyscy pozostali zaangażowani w organizację meczu)

Wyjątki, w których osoby nie muszą zakrywać ust i nosa:
– zawodnicy oraz sędziowie w trakcie zawodów i rozgrzewki
– pierwszy trener udzielający wskazówek w trakcie zawodów
– sprawdzenie tożsamości danego zawodnika przy zachowaniu odpowiedniego dystansu 1,5m

W trakcie zawodów piłkarskich sędzia dokonuje oceny wykonanych zaleceń sanitarnych.
W przypadku nie zastosowania się do powyższych zasad w czasie meczu, sędzia odnotowuje uchybienie stosownym wpisem w sprawozdaniu.

Dodatkowo Zarząd OZPN uchwalił zasady, których należy przestrzegać w trakcie pandemii COVID-19.