W związku z podjęciem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków LZS Podzamcze Nysa z dnia 7 lipca 2018 roku w sprawie przejęcia klubu piłkarskiego LZS Jędrzychów oraz uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków LZS Jędrzychów
z dnia 7 lipca 2018 dotyczącą wyrażenia zgody na połączenie z LZS Podzamcze Nysa, informujemy iż Klub przejmujący tj. LZS Podzamcze Nysa (Nabywca) wzywa ewentualnych wierzycieli LZS Jędrzychów (Zbywca) do zgłaszania ewentualnych roszczeń do Opolskiego Związku Piłki Nożnej sekretariat@opolskizpn.pl w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 9 sierpnia 2018 roku.

Nowo powstały klub będzie nosił nazwę LZS Podzamcze Nysa.