Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił kolejny konkurs ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W ramach „Marszałkowskiego Klubu Sportowego 2022” kluby mogą ubiegać się o dotację w kwocie do 10.000 zł.

Po szczegóły odsyłamy bezpośrednio na stronę: https://bip.opolskie.pl/2022/05/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-pn-marszalkowski-klub-sportowy-w-2022-rokuskier/.

Trwa również nabór wniosków do Rządowego Programu Klub, a wszelkie informacje na jego temat można znaleźć na stronie: https://rzadowyprogramklub.pl.

Serdecznie zachęcamy do składania wniosków!