W związku z podjęciem uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy Gwiazda Prószków z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przejęcia Ludowego Klubu Sportowego Polonia Prószków oraz uchwałą Walnego Zebrania Członków LKS Polonia Prószków z dnia 19 czerwca 2019 dotyczącą zbycia klubu, informujemy iż Klub przejmujący tj. MKS Gwiazda Prószków (Nabywca) wzywa ewentualnych wierzycieli LKS Polonia Prószków (Zbywca) do zgłaszania ewentualnych roszczeń do Opolskiego Związku Piłki Nożnej na adres mailowy: sekretariat@opolskizpn.pl w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 10 sierpnia 2019 r.