4 lutego, w Sali Konferencyjnej im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Opolskiego Związku Piłki Nożnej, zwołane w celu przyjęcia zmian w Statucie.

W obradach wzięło udział 70 ze 105 uprawnionych delegatów. W wystąpieniu otwierającym zebranie prezes Tomasz Garbowski przedstawił informację dotyczącą działań naprawczych podjętych przez obecny zarząd oraz nakreślił wyzwania, przed którymi stoi Związek, uzasadnił również konieczność zwołania sobotniego posiedzenia, a także intencję proponowanych przez zarząd zmian.

Te ostatnie szczegółowo omówione zostały przez rzecznika ochrony prawa związkowego, mecenasa Łukasza Wójcika. Oba wystąpienia stały się impulsem do ciekawej i merytorycznej dyskusji zarówno podczas obrad, jak i w kuluarach.

Generalnie, poprawki statutowe miały głównie na celu dostosowanie przepisów OZPN do przepisów PZPN i aktualnej sytuacji organizacyjnej. Przyjęto jedną uchwałę, która wprowadziła 35 poprawek, które wcześniej były omawiane i głosowane pojedynczo.

Tak więc zwiększono kompetencje komisji rewizyjnej, wprowadzono poprawkę mówiącą o tym, że członkostwo w OZPN wygasa również w przypadku nieprzystąpienia drużyn danego klubu do rozgrywek piłkarskich.Zmniejszono także liczbę członków zarządu do 15-17 oraz wprowadzono zapis, że władze Związku mogą podejmować uchwały w trybie obiegowym, w tym przy użyciu poczty elektronicznej.

Wszystkie propozycje zmian uzyskały akceptację delegatów. Zarząd OZPN ma nadzieję, że podjęte zmiany pozwolą na sprawniejsze i efektywniejsze funkcjonowanie Opolskiego Związku Piłki Nożnej.