Wszystkie opolskie kluby i stowarzyszenia będące organizacjami pozarządowymi informujmy o możliwości pozyskania nisko oprocentowanej pożyczki ze środków Funduszu Pracy z możliwością jej umorzenia.

Pożyczka może być przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności np. opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu (szczegóły w pliku załącznika).

Usługa realizowana jest wyłącznie przez Powiatowe Urzędy Pracy, a wnioski należy składać przez portal praca.gov.pl

Załączniki