PIŁKARSKI SĄD POLUBOWNY

Skład Piłkarskiego Sądu Polubownego

Waldemar Krawczyk

Członek

Marcin Konofalski

Członek

Zdzisław Pelc

Członek

Bronisław Kanas

Członek

Michał Kuźmicz

Członek

Adam Cąkała

Członek

Mateusz Świst

Członek

Natalia Różańska

Członek