Przedstawiamy Protokół nr 4 Komisji ds. licencji sędziowskich w sezonie 2017/2018 z dnia 27.10.2017.