Komisja ds. Licencji Trenerskich Opolskiego ZPN przypomina tym z was, którym z końcem 2021r. kończy się ważność licencji trenerskiej o konieczności złożenia wniosku o jej przedłużenie.
Wniosek należy składać drogą elektroniczną, poprzez swój profil na stronie PZPN24.pl .
Komisja OZPN rozpatruje wnioski dotyczące następujących rodzajów licencji:

1. UEFA B,
2. UEFA Grassroots C,
3. UEFA Grassroots D

Aby wniosek był rozpatrzony w trybie zwyczajnym należy go złożyć do 31.12.2021r. (Komisja Licencyjna -tryb zwyczajny). Rozpatrzenie wniosków nastąpi 06.01.2022r.

Wymagane dokumenty:
1. skan dyplomu trenerskiego.
2. skan wyciągu z Krajowego Rejestru Kar
3. oświadczenie antykorupcyjne,
4. skany certyfikatów z konferencji trenerskich

Opłata za wydanie lub przedłużenie licencji wynosi:
Licencja UEFA B -300 zł na 3 lata – (100 zł za rok).
Licencja UEFA C/ GRASSROOTS C – 150 zł na 3 lata – (50 zł za rok).
Licencja GRASSROOTS D – 75 zł na 3 lata – (25 zł za rok)
UWAGA! Opłatę za wydanie licencji należy dokonać dopiero po otrzymaniu informacji mailowej o jej przyznaniu. Konto : BS Leśnica 05 8907 0008 2012 7500 6019 0003.
Licencje wydawane są na okres 1 roku lub 3 lat, ( nie przyznajemy licencji na okres 2 lat ) .

Okres przedłużenia licencji jest uzależniony od przedstawienia skanów zaświadczeń o uczestnictwie w trenerskich konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PZPN lub Wojewódzkie ZPN – za okres ostatnich 3 lat.
Licencja na okres 1 roku < niż 15 h, na 3 lata 15 h i >.

Trenerzy, którzy nie złożą wniosków z pełną dokumentacją w wyznaczonych terminach mają prawo ubiegać się o warunkowe przyznanie licencji w trybie nadzwyczajnym, co wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów (zgodnie z Uchwałą PZPN nr. IV/ 63 z dnia 20.04.2017r.

Przypominamy , że do końca 2021r. można będzie uczestniczyć w konferencjach organizowanych przez WZPN w tym OZPN , a informacje o nich zamieszczane są i będą na portalu PZPN24.pl. Zapraszamy.