11 i 12 października, w siedzibie Opolskiego Związku Piłki Nożnej, bronili swoich prac dyplomowych oraz zdawali egzamin końcowy, uczestnicy trwającego od grudnia 2018 roku kursu trenerskiego UEFA A. Ta sztuka udała się 21 trenerom z Opolszczyzny, ale i z województw ościennych (śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego), którzy dziś mogą pochwalić się dyplomami i licencjami trenerskimi UEFA A.

Egzaminowi końcowemu przewodniczył i jego sprawny przebieg nadzorował przedstawiciel PZPN, pan Andrzej Magowski, który wszystkim absolwentom pogratulował pozytywnego zakończenia kursu, podkreślając bardzo dobre przygotowanie kursantów do egzaminu, świadczące o dobrze przeprowadzonym procesie szkoleniowym całego kursu.

Jednym ze zdających egzamin był Arkadiusz Świerc, na co dzień zawodnik OKS-u Olesno. Przypomnijmy, że podczas wrześniowego meczu B-klasy w Gronowicach, uratował on życie jednemu z kibiców, udzielając mu fachowej pierwszej pomocy, gdy tamten stracił przytomność.

Specjalną nagrodę finansową wręczył bohaterowi tamtego zdarzenia Krzysztof Job, z ramienia OZPN odpowiedzialny za organizację kursów trenerskich. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy panu Arkadiuszowi tak wspaniałej postawy, a nowym absolwentom życzymy samych sukcesów na trenerskich ławach!