Zgodnie z tym, o czym informowaliśmy na naszej stronie w pierwszej połowie stycznia, dzisiaj (1 lutego) został uruchomiony dodatkowy nabór do trzeciego cyklu Programu Certyfikacji. Jest on otwarty dla wszystkich szkółek piłkarskich w Polsce. Poniżej przedstawiamy proces ubiegania się o certyfikat w ramach ponownego naboru oraz jego harmonogram.

Proces ubiegania się o certyfikat odbywa się w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską. Co ważne, ponowny nabór jest otwarty dla wszystkich podmiotów, również tych, których wnioski pierwotnie zostały odrzucone, a także tych, które ze względu na karencję w ogóle nie mogły starać się wówczas o odznaczenie w postaci gwiazdki PZPN.

Opis całego procesu ubiegania się o certyfikat znajduje się W TYM MIEJSCU. Po kliknięciu w link zostaniecie Państwo przekierowani do prezentacji, w której szczegółowo opisano kolejne kroki do wykonania. Zamieszczono w niej także pomocnicze materiały wideo.
Pierwszym etapem dodatkowego naboru jest składanie formularzy rejestracyjnych. Potrwa ono do najbliższego poniedziałku (7 lutego).

Następnym krokiem będzie złożenie formularzy zgłoszeniowych, a w dalszej kolejności uzupełnianie danych w Systemie Zarządzania Szkółką oraz wizyty wstępne i monitorujące w szkółkach. Po nich dojdzie do posiedzenia Komisji Weryfikacyjnej, zatwierdzającej
ostateczną listę szkółek zakwalifikowanych do programu. Pełny harmonogram przedstawia poniższa grafika.

Gorąco zachęcamy do przystąpienia do naboru wszystkie szkółki piłkarskie. Zalecamy jednocześnie przygotowanie się do tego procesu poprzez zapoznanie się z REGULAMINEM.