Sprawozdania ze spotkań rozgrywanych w dniach 1, 2, 3 czerwca należy wprowadzid do systemu PZPN24 do piątku (4 czerwca) do godz. 9:00.