Jest na miło poinformować, że Polski Związek Piłki Nożnej po raz kolejny, będzie organizatorem halowych turniejów o Puchar Prezesa PZPN w kategorii U-11 oraz U-12.

W związku z powyższym Opolski Związek Piłki Nożnej przeprowadzi turnieje eliminacyjne w 4 regionach naszego województwa. Tylko 8 drużyn spośród 4 regionów z każdej kategorii wiekowej, uzyska awans do finału wojewódzkiego, którego stawką będzie walka o wyjazd do Warszawy i udział w ogólnopolskim finale rozgrywek o Puchar Prezesa PZPN.

W rozgrywkach eliminacyjnych i turniejach finałowych U-11 i U-12 mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy w 2021 r. ukończą odpowiednio 11 lub 12 rok życia i zawodnicy młodsi tj. urodzeni odpowiednio w 2010 lub 2009 roku i młodsi.

Turnieje eliminacyjne rozgrywane będą zgodnie z podziałem regionalnym, znanym z cyklu turniejów Bawi Nas Piłka:
Region I – drużyny z powiatów: m. Opole, opolskiego, brzeskiego
Region II – drużyny z powiatów: kluczborskiego, oleskiego, namysłowskiego
Region III – drużyny z powiatów: strzeleckiego, krapkowickiego, kędzierzyńsko-kozielskiego
Region IV – drużyny z powiatów: nyskiego, prudnickiego, głubczyckiego.

Kluby zainteresowane udziałem w eliminacjach, mogą zgłosić po jednej drużynie w każdej kategorii wiekowej.

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres piotr@bawinaspilka.pl
Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
– kategorię wiekową,
– pełną nazwę drużyny,
– imię i nazwisko trenera wraz z danymi kontaktowymi tj.: numer tel. oraz adres e-mail.3

Uwaga! Rejestracja drużyn do turniejów eliminacyjnych, będzie prowadzona do dnia 13 grudnia br.