Zarząd Kolegium Sędziów OZPN prosi wszystkich sędziów o rozpoczęcie zawodów rozgrywanych w naszym województwie od IV ligi w dół o rozpoczęcie w najbliższej kolejce zawodów, tj. 26, 27 października z kilkuminutowym opóźnieniem w ramach sprzeciwu wobec ostatnich wydarzeń związanych z naruszaniem nietykalności sędziów na boiskach piłkarskich. Pokażmy, że solidaryzujemy się z poszkodowanymi i stanowczo potępiamy takie zachowania w przyszłości. Jednocześnie liczymy na zrozumienie i wsparcie naszej akcji przez zawodników, trenerów, działaczy oraz kibiców.