Zarząd KS OZPN podaje szczegółowe informacje odnośnie terminów egzaminów konkursowych dla sędziów szczebla okręgowego oraz kandydatów do klasy okręgowej B.

IV liga i klasa okręgowa A:
Termin: 12.06.2017r.
Godzina: 17.00

Miejsce:
– egzamin teoretyczny: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI, ul. Szarych Szeregów 1, Opole
– egzamin praktyczny: Stadion im. Opolskich Olimpijczyków, ul. Sosnkowskiego 12, Opole

Klasa okręgowa B oraz kandydaci:
Termin: 13.06.2017r.
Godzina: 17.00

Miejsce:
– egzamin teoretyczny: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI, ul. Szarych Szeregów 1, Opole
– egzamin praktyczny: Stadion im. Opolskich Olimpijczyków, ul. Sosnkowskiego 12, Opole

Sędziowie proszeni są o przybycie na miejsce egzaminu teoretycznego najpóźniej o godzinie 16.45

Do egzaminu praktycznego zostaną dopuszczeni sędziowie, którzy będą posiadać ze sobą ważną kartę zdrowia.