Opolskie środowisko trenerskie przyjęło w swoje szeregi 21 nowych „absolwentów”. W ostatnią niedzielę zakończył się trwający miesiąc, podstawowy kurs trenerski PZPN-u o uprawnieniach UEFA Grassroots „D”.

Krótki, ale intensywny tok zajęć pozwolił jego uczestnikom zapoznać się z podstawowymi zasadami prowadzenia futbolowej drużyny, ale również rozwinął horyzonty myślowe i poznawcze w zakresie spraw organizacyjnych, które towarzyszą działalności klubu piłki nożnej.

Zdobyte uprawnienia pozwolą jego uczestnikom na prowadzenie zespołów – tylko na razie – w klasie „B”, ale otwierają przed nimi perspektywy do dalszego rozwoju, osobistego i zawodowego.

Gratulując zdobycia pierwszych szlifów trenerskich, życzymy wielu sukcesów w przyszłości i zapraszamy już za rok, do wzięcia udziału w kursie UEFA Grassroots „C”, który otwiera następne możliwości w coach-rozwoju!