Trener Janusz Kowalski ze Śląskiego ZPN-u, jeden z uczestników szkolenia.

W dniach 6-7 października odbyło się w Opolu, makroregionalne szkolenie trenerów edukatorów.

Imprezę zorganizowała Komisja Kształcenia i Licencjonowania Trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej, na czele z Pawłem Grycmanem, szefem Szkoły Trenerów PZPN oraz Adamem Łopatką, koordynatorem edukatorów w PZPN.

Nasza Komisja Kształcenia i Licencjonowania Trenerów OZPN, przygotowała zatem zajęcia dla trenerów edukatorów z makroregionu nr 3, w skład którego wchodzą Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej – Dolnośląski, Śląski, Opolski i Lubuski.

Dwa intensywne dni spędzone w obiektach Opolskiego Centrum Sportu i salach konferencyjnych hotelu De Silva, pozwoliły zgromadzonym trenerom na przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych.

Pierwszy dzień był „stricte” poświęcony zajęciom praktycznym, które polegały na obserwacji jednostki treningowej przeprowadzonej na zespole U-13 Akademii Odry Opole, trenera Bartosza Jacka. Po jej zakończeniu trening został wnikliwie przeanalizowany przez wszystkich uczestników szkolenia.

W drugim dniu od samego rana szkolenie przebiegało w formie warsztatów i dotyczyło
tematu – „Jak skutecznie uczyć dorosłych metodą LEARN?”. Wiele ciekawych i nowatorskich sposobów nauczania przekazanych przez prowadzących spowodowało dużą aktywność trenerów, którzy w zdecydowanej większości opowiedzieli się za wprowadzeniem tych rozwiązań do swoich zajęć na kursach trenerskich.

Pozytywny feedback wszystkich uczestników szkolenia potwierdza dużą wartość merytoryczną takich spotkań i potrzebę ich organizacji w przyszłości.

Przygotował Krzysztof Job