Już po raz trzeci Polski Związek Piłki Nożnej będzie organizatorem halowego turnieju o Puchar Prezesa PZPN w kategorii U-11 oraz U-12. Zanim jednak dojdzie do finału ogólnopolskiego, poszczególne województwa muszą wyłonić swoich reprezentantów w turniejach eliminacyjnych!

 

Opolski Związek Piłki Nożnej zaplanował organizację 4 turniejów eliminacyjnych w poszczególnych kategoriach, z których po dwie drużyny uzyskają awans do finału wojewódzkiego, którego stawką będzie walka o wyjazd do Warszawy i udział w ogólnopolskim finale rozgrywek o Puchar Prezesa PZPN.

W rozgrywkach eliminacyjnych U-11 mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy w 2020 r. kończą 11 rok życia i młodsi (tj. urodzeni w 2009 r. i młodsi), natomiast w kategorii U-12 mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy w 2020r. kończą 12 rok życia i młodsi (tj. urodzeni w 2008 roku i młodsi).

Turnieje eliminacyjne rozgrywane będą rozgrywane zgodnie z podziałem regionalnym, znanym z cyklu turniejów Bawi Nas Piłka:

Region I – drużyny z powiatów: m. Opole, opolskiego, brzeskiego

Region II – drużyny z powiatów: kluczborskiego, oleskiego, namysłowskiego

Region III – drużyny z powiatów: strzeleckiego, krapkowickiego, kędzierzyńsko-kozielskiego

Region IV – drużyny z powiatów: nyskiego, prudnickiego, głubczyckiego.

 

W turniejach eliminacyjnych, które odbędą się w grudniu br.,  zaplanowano udział 32 drużyn z województwa, natomiast w finale wojewódzkim, który odbędzie się w styczniu 2020 r. – 8, w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Kluby zainteresowane udziałem w eliminacjach mogą zgłosić po jednej drużynie w każdej kategorii wiekowej.

O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń! Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z udziałem w rozgrywkach, bez otrzymania wiadomości zwrotnej z potwierdzeniem rejestracji.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 10 listopada br, bądź do wyczerpania zaplanowanych miejsc turniejowych.

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres organizacja@bawinaspilka.pl. Zgłoszenie powinno zawierać pełną nazwę drużyny, kategorię wiekową, imię i nazwisko trenera wraz z danymi kontaktowymi (numer telefonu oraz adres email).