W związku z przeprowadzonym na mocy § 31 pkt 3 Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej głosowaniem w trybie obiegowym, Zarząd OZPN w dniu 5 czerwca 2017 r. przyjął uchwałę w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji hal sportowych celem dopuszczenia ich do rozgrywek futsalu.

Załączniki