Przypominamy, iż 30 września mija termin dokonywania wpłat z tytułu Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego.

Opłaty należy uiszczać zgodnie z tabelą KFD na numer konta skarbnika Zarządu KS OZPN Radosława Paszka.

10 1020 3668 0000 5802 0447 2650