PZPN przekazał do wykorzystania Wytyczne Ekstraklasy S.A. dotyczące przygotowania i prawidłowego utrzymania murawy stadionowej. Dokument zawiera zasady pomocne w przygotowaniu możliwie najlepszej murawy piłkarskiej, czyli w istocie zapewnienia ciągłości rozgrywek. Opracowanie jest wprawdzie dedykowane klubom piłkarskim Ekstraklasy, jednakże kluby czy administratorzy stadionów niższych klas rozgrywkowych również mogą znaleźć w nim wiele interesujących informacji, związanych z pielęgnacją i zabezpieczeniem murawy przed zniszczeniem (np. zimą). Oczywiście zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z wytycznymi, żywiąc przekonanie że będą one pomocne w zapewnieniu właściwego standardu obiektów piłkarskich. Wytyczne dostępne w zakładce DLA KLUBU.