W związku z zaplanowanym na dzień 9 czerwca 2020 r. Walnym Zebraniem Sprawozdawczo – Wyborczym Opolskiego Związku Piłki Nożnej informujemy, że zebranie sędziów piłki nożnej, mające na celu wybór delegata na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze OZPN odbędzie się 6 maja o godz. 17.00 w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, ul. Drzymały 1a w Opolu.

Zgodnie z przyjętą Ordynacją Wyborczą do udziału w zebraniu upoważnieni są sędziowie piłki nożnej posiadający ważną licencję sędziowską według stanu na dzień 10 marca 2020r. wydaną przez OZPN.

Pełnomocnikiem Zarządu OZPN upoważnionym do przeprowadzenia czynności wyborczych jest  Pan Arkadiusz Przystał.

https://pilkaopolska.pl/wybory-2020/