Wydział Gier przedstawia w poniższych załącznikach zestaw i podział drużyn dwunastu grup Klasy „B” na sezon 2020/2021:

a) zestaw i podział drużyn Klasy „B”
b) rozmieszczenie na mapie