Komisja ds Licencji Trenerskich Opolskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że aplikacje o przedłużenie/przyznanie licencji trenerskich zgodnie z wytycznymi PZPN dokonujemy wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę internetową PZPN 24.pl

Wniosek można złożyć do 30.06.2018 r.( Komisja Licencyjna -tryb zwyczajny)
Uwaga !!! Trenerzy których licencja traci ważności  31.07.2018 również zobowiązani są do składania aplikacji ww terminie 
Po tym terminie wyrabianie licencji trenerskich będzie wiązało się z wyższymi opłatami

Poniżej przedstawiamy instrukcję wnioskowania o licencję trenerską.
1. Wejdź na stronę www.pzpn24.pzpn.pli dokonaj rejestracji

Wymagane dokumenty

1. skan dyplomu trenerskiego lub legitymacji instruktorskiej,
2. skan wyciągu z Krajowego Rejestru Karnego,
3. oświadczenie antykorupcyjne,
4. skany certyfikatów z konferencji trenerskich

BS Leśnica 05 8907 0008 2012 7500 6019 0003.

Opłata za wydanie lub przedłużenie licencji wynosi:
Licencja „PZPN A” (150 zł na 1,5 r.) – (100 zł za rok)
Licencja „UEFA B” (300 zł na 3 lata) – (100 zł za rok).
Licencja „UEFA C”/ GRASSROOTS C (150 zł na 3 lata) – (50 zł za rok).
Licencja GRASSROOTS D (75 zł na 3 lata) – (25 zł za rok)

UWAGA! Opłatę za licencję należy dokonać dopiero po otrzymaniu informacji mailowej o przyznaniu licencji .

Okres przedłużenia licencji jest uzależniony od przedstawienia skanów zaświadczeń o uczestnictwie w trenerskich konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PZPN lub Wojewódzkie ZPN – minimum 15 h z 3 ostatnich lat,.

Trenerzy, którzy nie złożą wniosków z pełną dokumentacją w wyznaczonych terminach mają prawo ubiegać się o warunkowe przyznanie licencji w trybie nadzwyczajnym, co wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów (zgodnie z Uchwałą PZPN nr. IV/ 63 z dnia 20.04.2017 r.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ww uchwałą Licencje PZPN B wydane na prowadzenie grup młodzieżowych tracą ważność z dniem 30.06.2018 roku